Passend toewijzen

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Daarbij gaat het om woningen met een netto huurprijs tot € 710,68 per maand. De corporaties moeten deze woningen ‘passend toewijzen’. Dit betekent dat de corporatie ervoor moet zorgen dat de hoogte van uw huur past bij de hoogte van uw inkomen en uw huishoudgrootte. U kunt daarom niet meer op alle woningen reageren.

Wat betekent passend toewijzen?

De overheid heeft deze norm in de nieuwe Woningwet opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. Passend toewijzen wil dus eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.