Organisatie

Betrokken

PSBwonen is dus een kleine corporatie met een bescheiden budget. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die veel tijd steken in alle facetten die horen bij het verhuren en beheren van de woningen. Zij worden ondersteund door een aantal medewerkers die zich met de administratie en het beheer en onderhoud bezig houden. Een raad van toezicht kijkt mee met de organisatie, en adviseert het bestuur.

Bestuur                                                             

Voorzitter
Dhr. P.H. Ernst

Secretaris
Mevr. A. Wisselink

Techniek
Dhr. W. Mollema
Dhr. A. Jansen

Penningmeester  
Mevr. M. Hornstra

 

Raad van toezicht
Per e-mail bereikbaar via rvt@psbwonen.nl

Voorzitter
Dhr. J. K. Tigchelaar

Secretaris
Dhr. Th. Waldus

Algemeen lid
Mevr. P. Staats

 

Medewerkers

Onderhoud & verhuur Noord-Friesland

(de dorpen Marrum, Ferwert, Blije, Oudebildtzijl, Sint Jacobiparochie, Burdaard en Oentsjerk)     
Dhr. M. Leistra, verhuurnoord@psbwonen.nl, 06-82991425

Onderhoud & verhuur Zuid-Friesland
(de gemeente Weststellingwerf)      
       
Dhr. J. v.d. Berg, verhuurzuid@psbwonen.nl, 06-30699700

Administratie   
Mevr. B. Buruma-Visser, 0518-432935, info@psbwonen.nl

Algemeen emailadres: info@psbwonen.nl