Reparaties & storingen

Onderhoud van uw woning
Huurder en verhuurder hebben allebei verplichtingen als het om huren gaat. Die zijn vastgelegd in de wet. Een aantal van deze verplichtingen vindt u ook in het Huurreglement.

Onze verantwoordelijkheid
Samen met u zorgen wij ervoor dat het onderhoud van uw woning goed is, zodat u normaal gebruik van uw woning kunt maken. Wij zijn verantwoordelijk voor onderhoud, reparaties en schilderwerk aan gemeenschappelijke ruimtes zoals entrees, galerijen, trappenhuizen, liften en gangen tussen bergingen. Bovendien is het casco onze verantwoordelijkheid, dat wil zeggen:  fundering, daken, gevels en constructie.

Uw verantwoordelijkheid
U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van uw woning. Daaronder verstaan we het schoonhouden van de woning, het behangen en schilderen van de woning, het klein onderhoud en het tuinonderhoud. Ook door u zelf aangebrachte voorzieningen en wijzigingen aan installaties in de woning worden door u onderhouden. Gaat u in een nieuwbouwwoning met tuin wonen, dan bent u verantwoordelijk voor het aanleggen daarvan.
Tot slot is het uw verantwoordelijkheid om de woning als u vertrekt in goede staat op te leveren (zie huurreglement).

Overzicht
In het overzicht Verantwoordelijkheid onderhoud staat welk onderhoud de verantwoordelijkheid is van PSBwonen, wat uw eigen verantwoordelijkheid is en welke reparaties wij in het servicefonds hebben ondergebracht.

Meer informatie nodig?

Heeft u een reparatieverzoek?
Neem dan contact op met:
In het zuiden : mevrouw J. van Maanen, 06 30699700, verhuurzuid@psbwonen.nl
In het noorden: de heer M. Leistra, 06 82991425, verhuurnoord@psbwonen.nl

Rookmelders verplicht
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in je huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Het Bouwbesluit is aangepast waardoor rookmelders wettelijk verplicht worden.
Wat doet PSB
Voor PSBwonen is het belangrijk om aan de wet te voldoen en te zorgen voor het plaatsen van de rookmelder. De komende tijd zullen wij, daar waar de rookmelders nog ontbreken, deze laten plaatsen. Waar precies hangt af van de indeling van de woning en wordt ter plaatse beoordeeld. Wij hebben gekozen voor een rookmelder met batterijen.
Wat doet u zelf?
Het vervangen van de batterij is uw eigen verantwoordelijkheid. Net als het controleren of de rookmelder het nog doet. Dat doet u door maandelijks op de testknop te drukken. Doet de melder het niet, dan eerst de batterij vervangen. Werkt de rookmelder dan nog niet, dan wordt het tijd voor een nieuwe.

Planmatig onderhoud

PSBwonen is verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud. Onze filosofie is dat er bij onderhoud ook goed wordt gekeken naar woningverbetering, het verbeteren van het comfort en energetische verbetering.  Voor ons bezit hebben wij een lange termijnplanning voor schilderwerk. Daarnaast streven wij bij verhuizing naar de  verbetering van comfort en naar energiebesparing.