Reparaties & storingen

Onderhoud van uw woning
Huurder en verhuurder hebben allebei verplichtingen als het om huren gaat. Die zijn vastgelegd in de wet. Een aantal van deze verplichtingen vindt u ook in het Huurreglement.

Onze verantwoordelijkheid
Samen met u zorgen wij ervoor dat het onderhoud van uw woning goed is, zodat u normaal gebruik van uw woning kunt maken. Wij zijn verantwoordelijk voor onderhoud, reparaties en schilderwerk aan gemeenschappelijke ruimtes zoals entrees, galerijen, trappenhuizen, liften en gangen tussen bergingen. Bovendien is het casco onze verantwoordelijkheid, dat wil zeggen:  fundering, daken, gevels en constructie.

Uw verantwoordelijkheid
U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van uw woning. Daaronder verstaan we het schoonhouden van de woning, het behangen en schilderen van de woning, het klein onderhoud en het tuinonderhoud. Ook door u zelf aangebrachte voorzieningen en wijzigingen aan installaties in de woning worden door u onderhouden. Gaat u in een nieuwbouwwoning met tuin wonen, dan bent u verantwoordelijk voor het aanleggen daarvan.
Tot slot is het uw verantwoordelijkheid om de woning als u vertrekt in goede staat op te leveren (zie huurreglement).

Meer informatie nodig?

Heeft u een reparatieverzoek?

Neem dan contact op met:

In het zuiden : de heer J. van de Berg, 06 30699700, verhuurzuid@psbwonen.nl

In het noorden: de heer M. Leistra, 06 82991425, verhuurnoord@psbwonen.nl

Planmatig onderhoud

PSBwonen is verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud. Onze filosofie is dat er bij onderhoud ook goed wordt gekeken naar woningverbetering, het verbeteren van het comfort en energetische verbetering.  Voor ons bezit hebben wij een lange termijnplanning voor schilderwerk. Daarnaast streven wij bij verhuizing naar de  verbetering van comfort en naar energiebesparing.