Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel vanuit een sociale visie op mens en maatschappij uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. De stichting wil deze doelstelling verwezenlijken door:

  • Het stichten, in stand houden en exploiteren van woningen, die voldoen aan de eisen van een goede volkshuisvesting.
  • Behoud van onze woningen en daar waar gevraagd doen wij mee aan acties van anderen die de leefbaarheid van de woonomgeving bevorderen, met name in Friese dorpen.
  • Het voeren van een sociaal-rechtvaardig toewijzings- en verhuurbeleid.
  • Het bevorderen van een goede communicatie met de huurders van de stichting.
  • Het samenwerken met andere stichtingen en instellingen die zich direct of indirect bewegen op het terrein van de verbetering van de volkshuisvesting en de bewoning.
  • Het ontwikkelen van initiatieven, die dienstig zijn aan de doelstelling.