Hennepconvenant

Er zijn huurders die denken dat de kans op ontdekking van een hennepkwekerij in hun huurwoning of bijbehorende berging/garage niet zo groot is. Dat is een misverstand. De kans om gepakt te worden is groot. En de gevolgen voor degenen die gepakt worden, zijn niet mis. Het convenant dat wij hebben ondertekend, verplicht ons om een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning in gang te zetten. Een huurder bij wie een hennepkwekerij wordt ontdekt, verliest dan ook vrijwel zeker zijn woning! Ook als het gaat om slechts enkele planten. De aanwezigheid van drie à vier planten en de aanwezigheid van assimilatielampen kan al door de rechter als bedrijfsmatig worden aangemerkt. Een hennepkwekerij in een berging, garage of schuur mag ook niet.

Geen excuses

Een vaak gehoord verweer van huurders die worden gepakt is dat iemand anders de hennepkwekerij heeft aangelegd en geëxploiteerd. Of dat ze een gedeelte van de woning verhuurden en dat ze niet wisten was daar gebeurde. Beide verweren zijn niet van belang. In het Burgerlijk Wetboek staat duidelijk vermeld dat de huurder ook verantwoordelijk is voor gedraging in de woning van anderen die zich met goedvinden van de huurder in de woning bevinden of van de woning gebruik maken. Huurders behoren te weten wat er in de woning en eventuele bijgebouwen gebeurd.

De huurder moet zijn huis uit

Het gevolg van gepakt worden is dat de huurder zijn woning verliest. Wij geven de huurder doorgaans zelf de mogelijkheid om de huur vrijwillig op te zeggen. De huurder voorkomt daarmee een (extra) rechtszaak met alle (financiële) gevolgen van dien. Let wel: het gaat hier om een zaak die los staat van eventuele door de politie en het Openbaar Ministerie te ondernemen acties.
Wanneer een huurder niet vrijwillig de huur opzegt, spannen wij een rechtszaak aan. In de praktijk wordt een dergelijke rechtszaak nooit verloren. Dat is niet verrassend omdat het algemene uitgangspunt in Nederland is dat een hennepkwekerij in een huurwoning en/of bijgebouw voldoende reden is om de huurovereenkomst te beëindigen.

PSBwonen kan ontbinding van de huurovereenkomst vorderen op verschillende gronden:
– handelen in strijd met goed huurderschap (artikel 7: 213 BW);
– handelen in strijd met het bestemmingsvereiste van de woning (artikel 7: 214 BW);
– handelen in strijd met de huurdersverplichtingen uit de huurovereenkomst;
– ontbinding op grond van een gerechtvaardigde tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst (artikel 6: 265 lid 1 BW).

Consequenties voor de huurder

Wanneer een huurder uit de woning wordt gezet vanwege hennepteelt:
1. komt hij/zij voorlopig niet meer in aanmerking voor een huurwoning van PSBwonen.
2. worden tegen hem/haar stappen gezet door de politie en het Openbaar Ministerie. Wie wordt veroordeeld moet een straf ondergaan (een boete en/of gevangenisstraf) en krijgt een strafblad.
3. loopt hij/zij het risico dat een uitkering wordt stopgezet en dat de eventueel ten onrechte ontvangen uitkering moet worden terugbetaald.
4. sluit de beheerder van het elektriciteitsnet de stroom af en verwijdert de meter wanneer er is geknoeid met de aansluiting. De kosten voor heraansluiting en voor de illegaal afgetapte stroom worden op de gepakte huurder verhaald.
5. de Belastingdienst controleert in veel gevallen of de inkomsten uit de hennepteelt aan de Belastingdienst zijn opgegeven. Zo niet, dan moeten deze alsnog worden betaald, evenals een boete. In bepaalde gevallen volgt (nog) een strafrechtelijke vervolging wegens belastingfraude.
Conclusie: hennep kweken in of om een huurhuis lijkt lucratief, maar er is een grote kans om gepakt te worden en de gevolgen zijn dan erg groot! Niet doen dus!!!

Risico’s bij hennepteelt

Er zijn verschillende redenen waarom wij hard optreden tegen henneptelers.
a. het brengt schade aan het gehuurde toe
b. het zorgt voor een negatieve uitstraling op de woonomgeving.
c. een huurder moet zich aan de regels houden
d. een woning is er om te wonen, er mogen geen onwettige activiteiten uitgevoerd worden
e. het zorgt voor levensgevaarlijke risico’s (brand door kortsluiting of oververhitting)

Heeft u een vermoeden van hennepteelt in een woning?

Wanneer u vermoedt dat er hennep wordt geteeld in een woning, kunt u dat bij de politie melden. Eenvoudige aanwijzingen kunnen zijn: stank- of wateroverlast, dichtgeplakte ramen, een abnormaal hoog elektriciteitsverbruik en een sneeuwvrij dak tussen allemaal besneeuwde daken. Daarnaast hebben wij het vanzelfsprekend graag dat u het bij ons meldt. Dit kunt u anoniem doen wanneer u daar prijs op stelt. U kunt daarmee een bijdrage leveren om dit probleem aan te pakken.

(Hennepconvenant mei 2021)