Algemene huurvoorwaarden

Voorwaarden
Aan het huren van een woning zijn algemene huurvoorwaarden verbonden. Die geven inzicht in de rechten en plichten van huurder én verhuurder. Huurt u een woonruimte bij ons, dan ontvangt u de voorwaarden bij het tekenen van het huurcontract.

Vanaf 1 januari 2022 worden onze voorwaarden enigszins aangepast. De artikelen waarnaar in de huurcontracten wordt verwezen, zijn ongewijzigd, maar wel verplaatst.
U kunt hier beide exemplaren inzien. Alle huurders ontvangen een exemplaar van de nieuwe voorwaarden.

Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte (geldig tot en met december 2021)

Algemene Huurvoorwaarden (geldig vanaf 1 januari 2022)