Overzicht onderhoudsplannen 2021

Plaats Aantal Straat Werkzaamheden
Nijeholtpade 2 Kerkdreef buitenschilderwerk
Steggerda 12 C. Westerveldstraat nieuwe goten achtergevel
Scherpenzeel 10 De Ribbe buitenschilderwerk
De Blesse 4 Meidoornstraat buitenschilderwerk
Boyl 15 Klokkenweg nieuwe goten achtergevel
Marrum 2 Hege Buorren buitenschilderwerk (bijwerken)
7 P.J. Wierstrastrjitte buitenschilderwerk (bijwerken)
3 Pantsjewier buitenschilderwerk (bijwerken)
4 Ringweg buitenschilderwerk (bijwerken)
Burdaard 15 Obermanstrjitte buitenschilderwerk
6 eindgevels west voegwerk vervangen
St. Jacobiparochie 12 Dr. O. Botjestraat buitenschilderwerk waar nodig – nieuwe voordeuren en kunststof onderdorpels

Dit is de voorgenomen planning voor 2021. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot aanpassingen. Voordat de werkzaamheden starten, informeren wij de desbetreffende huurders.