Actueel nieuws

Afscheid bestuurslid

Na meer dan 13 jaar bestuurder, waarvan ruim 10 jaar als voorzitter, neemt Gerard Kranendonk afscheid van PSBwonen. Hieronder een woord van afscheid door Gerard zelf:

Toen ik in 2007 mijn bedrijf had overgedragen aan mijn zoon, werd ik benaderd of ik een deel van mijn toekomstige vrije tijd aan een bestuursfunctie van de toen nog Protestante Stichting Bejaardenwoningen wilde besteden. Na mijn eerste aarzeling heb ik kennis gemaakt met de toenmalige bestuurders. De klik was er direct.

PSBwonen is een kleine stichting. Door onze kleine omvang hebben we als bestuurder veel persoonlijk contact met onze huurders. De provinciale spreiding maakt het contact extra interessant en uitdagend. Denk aan de verschillen in taal en mentaliteit.

Vanaf het begin heb ik ingezet op duurzaamheid. Naast het normale en planmatige onderhoud hebben we extra inspanning geleverd bij mutaties. Dat heeft het voordeel dat de woning leeg is en er geen overlast is voor de bewoner. Ook is deze manier voor ons organisatorisch en financieel beter te behappen. Wij leggen nu de nadruk op het zo goed mogelijk isoleren van de woningen om klaar te zijn voor een gasloze woning in 2030 en energieneutraal in 2050.

Ik wil mijn mede bestuurders, onze zakelijke relaties, maar vooral onze huurders hartelijk danken voor de afgelopen jaren. Velen heb ik persoonlijk ontmoet en daar heb ik goede herinneringen aan. Onze stichting is financieel gezond en ik heb veel vertrouwen in het huidige bestuur. Daarom neem ik met een goed gevoel afscheid.

Ik kijk positief en met plezier op mijn bestuursperiode terug.

Het ga jullie allen goed.

Hartelijke groet, Gerard Kranendonk

—————————————————————————————————————————————-

 

Nieuw gezicht bij verhuur Noord.

De afgelopen maanden heeft Siebe Terpstra gefaseerd zijn taken overgedragen aan de heer Menze Leistra.  Eind 2019 heeft de heer Terpstra te kennen gegeven, dat  het tijdsbeslag dat de werkzaamheden voor PSBwonen vergden, in combinatie met zijn andere activiteiten,  voor hem teveel werden. Na enig zoeken is in de heer Menze Leistra een waardig opvolger gevonden. In maart en april is er een geleidelijke overdracht van de diverse taken geweest. Hierdoor was het voor Menze mogelijk zich goed en gedegen in te werken. Voor deze plezierige en gewenste overdracht van taken zijn wij Siebe dan ook zeer erkentelijk. Vanaf mei zijn de werkzaamheden volledig overgedragen. De heer Leistra is goed bekend, en woonachtig, in het werkgebied. Voor velen zal hij dan ook geen onbekende zijn. In de nieuwsbrief die binnenkort uitgegeven wordt zal hij zich nader voorstellen.

Alle contact gegevens zoals telefoon, email etc. blijven ongewijzigd.
E-mail: verhuurnoord@psbwonen.nl
Tel.nr: 06-82991425