Actueel nieuws


Profielschets secretaris  bestuur PSBwonen

PSBwonen is op zoek naar een secretaris die met ingang van 2e helft 2020  wil meewerken aan de verdere professionalisering van Stichting PSBwonen.

De secretaris die wij zoeken zorgt voor een goede ondersteuning van de taken van de bestuursleden in het algemeen en van de voorzitter en penningmeester in het bijzonder. De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur, bepaalt mede de beleidslijnen voor de stichting en zorgt voor een adequate organisatie en uitvoering van zijn/haar takenpakket.
Deze functie kent een jaarvergoeding zoals vastgesteld door het bestuur.

Profiel:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Ervaring en plezier in het notuleren van bestuursvergaderingen
 • Goede schrijfvaardigheid en goed gevoel voor taal, helder en tactisch
 • Commitment voor een zittingstermijn van minimaal vijf jaar
 • Bereidheid om op jaarbasis deel te nemen aan minimaal tien bestuursvergaderingen, twee RVT vergaderingen en eventueel , bestuur trainingen en/of brainstormsessies
 • Organiseren van een efficiënte documentenstroom binnen het bestuur en zorgen voor het tijdig opstellen, verzamelen en verzenden van vergaderstukken aan het bestuur
 • Voorbereiden van bestuur bijeenkomsten, samen met de voorzitter en penningmeester
 • Afspraken maken/contacten onderhouden met vergaderlocaties voor deze bijeenkomsten
 • Notuleren van deze bijeenkomsten inclusief actie-en besluitenlijst
 • Contacten onderhouden met het secretariaat/kantoor van PSBwonen, die de administratie voert en de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden verricht
 • Zorgdragen voor de zakelijke correspondentie gericht aan en van het bestuur
 • Up-to-date houden van algemene PSB documenten, zoals het beheren van procedures.
 • Kennis van Microsoft officepakket en Microsoft Teams zijn een pré.

Ervaring en competentie, alsmede het passen in het huidige bestuur team zijn zwaarwegend. Bij gelijke competentie zal geslacht (vrouw) en geografische herkomst (noord Friesland)  een pré zijn.

U kunt uw reactie in de vorm van een motivatiebrief met uw cv richten aan info@psbwonen.nl

—————————————————————————————————————————————-

 

Nieuw gezicht bij verhuur Noord.

De afgelopen maanden heeft Siebe Terpstra gefaseerd zijn taken overgedragen aan de heer Menze Leistra.  Eind 2019 heeft de heer Terpstra te kennen gegeven, dat  het tijdsbeslag dat de werkzaamheden voor PSBwonen vergden, in combinatie met zijn andere activiteiten,  voor hem teveel werden. Na enig zoeken is in de heer Menze Leistra een waardig opvolger gevonden. In maart en april is er een geleidelijke overdracht van de diverse taken geweest. Hierdoor was het voor Menze mogelijk zich goed en gedegen in te werken. Voor deze plezierige en gewenste overdracht van taken zijn wij Siebe dan ook zeer erkentelijk. Vanaf mei zijn de werkzaamheden volledig overgedragen. De heer Leistra is goed bekend, en woonachtig, in het werkgebied. Voor velen zal hij dan ook geen onbekende zijn. In de nieuwsbrief die binnenkort uitgegeven wordt zal hij zich nader voorstellen.

Alle contact gegevens zoals telefoon, email etc. blijven ongewijzigd.
E-mail: verhuurnoord@psbwonen.nl
Tel.nr: 06-82991425