Onderhoud & renovatie

Elk jaar staat er een flink bedrag aan onder- houd op de begroting. Daar waar het nodig is en waar het kan combineren wij dat zo veel mogelijk met een renovatie. Afhankelijk van de staat van onderhoud ter plaatse en de mogelijkheden die er zijn, kiezen we vaak voor extra ‘s. Nieuwe kozijnen bijvoorbeeld, soms ook met een wijziging in de gevel. Bij nieuwe of aangepaste kozijnen plaatsen we ook altijd HR+++ glas. Waar nodig en mogelijk worden soms ook nieuwe goten geplaatst.

De geplande werkzaamheden voor dit jaar zijn gereed, met uitzondering van 12 woningen in Boyl. Daar zijn we begonnen met groot onderhoud, dat in de eerste maanden van het komende jaar wordt afgerond.

Bij het appartementengebouw Reinstein in Oentsjerk plaatsen we deze winter zonnepanelen. Deze woningen hebben geen gasaansluiting. Bij de bouw in 2008 was er al gekozen voor het verwarmen en het warme tapwater met een warmtepomp en aardwarmte.

Bij mutatie zullen we ook altijd kijken of de woning nog voldoet aan onze eisen. Soms plaatsen we dan een nieuwe CV ketel, een nieuwe keuken of een badkamer. Soms ook wordt er echt groot onderhoud gepleegd, zoals afgelopen jaar aan twee woningen op de Tj. Nijkstraat in Steggerda. Inmiddels is er al een flink deel van onze woningen dusdanig gerenoveerd dat ze de komende dertig jaar zonder grote problemen nog meekunnen.

In 2017 gaan we schilderwerk uitvoeren bij verschillende complexen. In Oldeholtpade zullen we dat combineren met renovatiewerk.
Op de website vindt u extra informatie over onderhoud en of er aan uw woning ook werkzaamheden zijn gepland.