Nieuw gezicht bij verhuur Noord.

De afgelopen maanden heeft Siebe Terpstra gefaseerd zijn taken overgedragen aan de heer Menze Leistra. Eind 2019 heeft de heer Terpstra te kennen gegeven, dat het tijdsbeslag dat de werkzaamheden voor PSBwonen vergden, in combinatie met zijn andere activiteiten, voor hem teveel werden. Na enig zoeken is in de heer Menze Leistra een waardig opvolger gevonden. In maart en april is er een geleidelijke overdracht van de diverse taken geweest. Hierdoor was het voor Menze mogelijk zich goed en gedegen in te werken. Voor deze plezierige en gewenste overdracht van taken zijn wij Siebe dan ook zeer erkentelijk. Vanaf mei zijn de werkzaamheden volledig overgedragen. De heer Leistra is goed bekend, en woonachtig, in het werkgebied. Voor velen zal hij dan ook geen onbekende zijn. In de nieuwsbrief die binnenkort uitgegeven wordt zal hij zich nader voorstellen.

Alle contact gegevens zoals telefoon, email etc. blijven ongewijzigd.
E-mail: verhuurnoord@psbwonen.nl
Tel.nr: 06-82991425