Organisatie

Betrokken

PSBwonen is dus een kleine corporatie met een bescheiden budget. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die veel tijd steken in alle facetten die horen bij het verhuren en beheren van de woningen. Zij worden ondersteund door een aantal medewerkers die zich met de administratie en het beheer en onderhoud bezig houden. Een raad van toezicht kijkt mee met de organisatie, en adviseert het bestuur.

Bestuur                                                             

Voorzitter
G. Kranendonk

Vice voorzitter
P.H. Ernst

Secretaris
J. van der Veen

Techniek             
W. Mollema

Penningmeester  
M. Hornstra

 

Raad van toezicht    

J.K. Tigchelaar

T. Bos

K. van der Kooij

 

 

Medewerkers

Onderhoud & verhuur Noord-Friesland

(de dorpen Marrum, Ferwert, Blije, Oudebildtzijl, Sint Jacobiparochie, Burdaard en Oentsjerk)     
S. Terpstra, verhuurnoord@psbwonen.nl, 06 82991425DSC_0044

Onderhoud & verhuur Zuid-Friesland
(de gemeente Weststellingwerf)      
       
J. v.d. Berg, j.vandenberg@psbwonen.nl, 06 13771462

Administratie   
Mevrouw J. Teitsma, 0518 432935, j.teitsma@psbwonen.nl

Algemeen emailadres: info@psbwonen.nl